Официална позиция на „Профи Турс” ООД

По повод отменени туристически пътувания поради извънредното положение в България, както и въведената извънредна епидемична обстановка на територията на страната до 14.06.2020 година.

Актуална към 20.05.2020 Г.

Уважаеми клиенти, Уважаеми колеги,

Профи турс винаги се е стремял да бъде коректен и отговорен партньор към всички участници във формирането и реализацията на туристическия продукт, който предлагаме и особено към тези, за които е предназначен – клиентите.

Преди въвеждане на извънредното положение и по време на извънредното положение сме се старали да поддържаме непрестанна връзка с Вас и сме изразявали становища и взимали решения съобразно обстановката и законовите и подзаконови регулации, актуални към съответния момент. Ситуацията беше изключително динамична, както и промените в нормативната уредба, регламентиращи нашата дейност.

Към момента ситуацията по отношение на законова регламентация е по-ясна, но очевидно предстоят промени и препоръки по различните аспекти на нейното прилагане.

Поради извънредната ситуация, в който се намира туристическия бранш, законодателят въведе нормативни промени, с които на туроператорите се предоставя 12-месечен период за възстановяване на сумите на клиенти по записани, но неосъществени пътувания.

Съгласно чл. 25 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. - дв, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), Профи Турс следва в срок до 14 май 2021 г. да възстанови сумите по неосъществените пътувания поради извънредното положение, което пандемията от COVID-19 причини в световен мащаб.

Към настоящия момент "Профи Турс" няма юридическа възможност да си възстанови сумите, които е предплатил към съответните контрагенти (авиокомпании, превозвачи, хотели и др.) за неосъществените и анулирани туристически пътувания по дестинациите, в които оперира, поради законова и подзаконова регулация на съответните страни, съобразена с препоръките и регламентите на ЕС.

В тази връзка предлагаме за заплатените от клиенти сума ваучер със срок на ползване до края на месец юни 2022г. с широки възможности за ползване, описани в допълнително споразумение, което ви предлагаме да подпишем, или пакет заместител за друга дата по нашите програми още тази есен.

Паричното вземане по издадения ваучер е застраховано в „ЗД ЕВРОИНС АД, със Застрахователна полица „Разни Финансови загуби", № 03400100000145 от 15.06.2020г. Застрахователното покритие се предоставя на ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА, които са ползватели на ваучер/и издаден/и на база отменени екскурзии и почивки на основание чл. 25 от от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) за периода 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г. с право на ползване на ваучерите до 30.06.2022 г. ЗАСТРАХОВАНО/И ЛИЦЕ/А по смисъла на застрахователната полица е всяко лице, потребител на туристическа услуга, което има валидно сключен Договор за предоставяне на туристическа услуга/пакет, наречен Договор/а със ЗАСТРАХОВАЩИЯ в качеството му на туроператор/организатор, което лице е ползвател на ваучер предоставен от ЗАСТРАХОВАЩИЯТ при условията на чл. 25 от ЗМДВИП, поради обективна невъзможност ЗАСТРАХОВАЩИЯТ/ТУРОПЕРАТОР да организира и осъществи в срока на Договора, планирано от Потребителя пътуване във връзка с обявено от Народното събрание на Република България извънредно положение.

Надяваме се, че с избора на ваучер или пакет заместител, освен че ще подкрепите нас, Вашите лоялни партньори, взаимно ще си спестим излишни спорове, неприятни моменти и допълнителни разходи, които бихме могли да инвестираме в незабравими преживявания за Ваши бъдещи пътувания.

Уверяваме Ви, че правим всичко по силите си да преодолеем успешно тази безпрецедентна ситуация, като молим и за Вашето разбиране, без което не бихме могли да се справим.

Тъй като до края на месец май очакваме да има повече яснота по отношение отпадане на рестрикциите за пътувания по дестинации:

Oфисът на Профи Турс ще бъде отворен за клиенти от 01.06.2020 г. при спазване на препоръките на НОЩ във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка.
В офиса ни ще се допускат едновременно до 3 клиенти. В тази връзка ви молим да посещавате офиса ни само след предварително уговорени с нашите служители час и дата
, за да се избегне струпване на хора.

С най-добри пожелания:
Екипът на Профи турс

Намери оферта

Запишете се за Бюлетин

и получавайте ексклузивни отстъпки